A magyar magánhangzók elsajátítása szecsuáni anyanyelvű tanulóknál: egy kísérlet eredményei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a szecsuáni anyanyelvű tanulóknál a magyar magánhangzórendszer tanulása során tapasztalható pozitív és negatív anyanyelvi transzfereket és az idegennyelv-oktatásban gyakran használt minimálpár-módszer hatékonyságát vizsgáltam. A vizsgálat egy, a résztvevők nyelvi hátterére vonatkozó kérdőíves szociolingvisztikai háttéradatgyűjtéssel kezdődött. Ezt követően egy kétrészes pszicholingvisztikai kísérletből, azaz egy percepciós tesztből és egy produkciós tesztből állt.

Leírás
Kulcsszavak
SLA, transzfer, kínai, szecsuáni, magánhangzórendszer, minimális pár, fonetika, idegennyelv-elsajátítás, anyanyelvi transzfer
Forrás