A rendőrség és a természetvédelmi hatóság együttműködése a Hortobágyi Nemzeti Park területén

Dátum
2010-11-05T07:39:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az ember a történelem folyamán szándékosan vagy akaratlanul is beleavatkozott a természet rendjébe. Kezdetekben csak saját szükségletei kielégítéséhez szükséges mennyiséget vette el a természettől, mára azonban a lakosság növekedésével egyre nagyobb területeket kerülnek használatba. Az ember természetátalakító tevékenysége során a kedvezőtlen természeti hatásoktól való függetlenségre, valamint a biológiai igényeinek kielégítésén túl az anyagi és kulturális feltételek mind előnyösebb megteremtésére törekedett és ezek a törekvések még napjainkban is folytatódnak. Az emberi tevékenység irányát mindig is az emberi érdekek határozták meg és ennek érdekében az ember átformálta a természetet. Az évszázadokon át tartó emberi kéz általi pusztításokat, csak ember által alkotott törvényekkel lehet szabályozni, a további rombolást megakadályozni. Napjainkban a természet védelme szinte nem létezhet törvények nélkül. Az állam által alkotott törvények betartáshoz és betartatásához szükséges egy olyan állami szerv működtetése, amely megfelelő jogszabályi felhatalmazással, illetékességgel és hatáskörrel rendelkezik, ezen jogszabályok betartásának ellenőrzésére, betartatásukra, szükség esetén kikényszerítésére, megsértésük szankcionálására. Ez az állami szerv a Rendőrség. A Rendőrség és a természetvédelmi hatóságok által kötött együttműködési megállapodások nagy mértékben segítenek a természet további károsításának megakadályozásában, mivel a törvények és jogszabályok szigorú betartása és betartatása is mindannyiunk érdeke, hiszen a kizsákmányolás ilyen mértékű folytatása esetén a jövő nemzedékei számára már csak egy élettelen pusztaságot hagyunk magunk után. A biológia diverzitás eltűnésével pedig maga az ember válhat veszélyeztetett fajjá.

Leírás
Kulcsszavak
természetvédelem, rendőrség, együttműködési megállapodás
Forrás