Vagyonadózás igazságossága

Dátum
2008-04-16T11:24:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom központi eleme a vagyonadózás igazságosságának kérdése. A vagyonadózást az igazságosság szempontjából szeretném bemutatni, az adózásban alkalmazott alapelvek, a vagyonadózás érvei és ellenérvei felsorakoztatásával, hogy a növekedő vagyonadózási terhek hogyan illeszthetők a jelenleg hatályos adórendszerbe. A vagyonállomány adóztatásával kapcsolatosan mind központi, mind helyi adókról beszélhetünk. Míg központi adók tekintetében a gépjárműadó és a luxusadó sajátosságaival, addig helyi szinten a telekadó és építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és az ingatlant terhelő idegenforgalmi adó kerül bemutatásra. Mindemellett európai kitekintés végett elsősorban a francia vagyonadóztatás főbb jellemzőit veszem számításba, valamint szó esik más tagállamok, mint például Spanyolország, Németország, Ausztria, vagy Dánia ingatlanadózásáról is. Magyarország tekintetében pedig a 2009. évre tervezett ingatlanadó bevezetéséről számolok be bővebben. Végül, összegzéssel zárom dolgozatomat.

Leírás
Kulcsszavak
vagyonadózás
Forrás