A 2008-as pénzpiaci válság által támasztott követelmények, különös tekintettel a hazai pénzügyi intézményrendszer szabályozására

Dátum
2014-03-21T08:25:58Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Olyan kérdéskörökkel foglalkozom a dolgozatban, mint a magyarországi bankrendszer fejlődéstörténete, illetve hogyan változott a szektor szabályozása a rendszerváltás óta. A válság kapcsán kialakuló kedvezőtlen nemzetközi pénzügyi klíma felfedte, illetve felerősítette a pénzügyi szektor gyengeségeit. Az új környezet rávilágított a felügyeleti rendszer hiányosságaira is. Vajon elegendőek lesznek-e a megvalósított törvényi, intézményi változtatások egy újabb pénzügyi krízis elkerüléséhez. A kérdés megválaszolásának érdekében összehasonlítom a múltbeli és a jelenlegi szabályozás keretét adó törvényeket, elemzem a háztartások és vállalkozások hitelfelvételi döntéseiben, szokásaiban bekövetkező változásokat. Megvizsgálom hogyan érintette a hazai nagybankok piaci helyzetét a megváltozott globális pénzügyi környezet, valamint bemutatom milyen válaszlépések születtek a pénzügyi válság kapcsán.

Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi válság, bankszabályozás
Forrás