Megakaryocyta-thrombocyta eredetű mikroRNS-ek vizsgálata szepszisben és in vitro szeptikus körülmények között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szepszis egy fertőzés következtében kialakuló súlyos szisztémás válaszreakció, melynek során gyulladásos citokinek szabadulnak fel. Ennek hatására károsodhatnak az endothelsejtek, ami fokozott fehérvérsejt és thrombocyta aktivációt idézhet elő, és ez akár thrombotikus komplikációkhoz is vezethet. Az aktiválódott vérlemezkék nemcsak prothrombotikus folyamatokban vesznek részt, hanem a mikropartikulák és számos biológiailag aktív mediátor kibocsátásával közvetlenül befolyásolják más sejtek funkcióját. A miRNS-eknek fontos szerepük van a sejtek működéséhez szükséges gének expressziójának szabályozásában, így számos patofiziológiai folyamat kialakításában is részt vesznek. Szepszis során a megakaryocyták is érintettek lehetnek, mely következtében már eleve megváltozott funkciójú és RNS tartalmú vérlemezkék keletkezhetnek. Munkánk célja a megakaryocyta-thrombocyta eredetű miRNS-ek és mRNS-ek vizsgálata volt szeptikus körülmények között. A szepszis eredetű thrombocyták jelentős mértékben megváltozott miRNS profilt mutattak. A csökkent thrombocyta miR-26b korrelált a szepszis súlyosságával és mortalitással, így hasznos biomarker lehet a fokozott vérlemezke aktiválódási állapot jelzésére szepszisben. A csökkent miR-26b expresszió hátterében a Dicer1 enzim csökkent működése áll. A szeptikus vérlemezkék a magas felszíni P-szelektin pozitivás mellett jelentősen emelkedett SELP és IL1B mRNS expressziót is mutattak a kontrollokhoz képest. Az LPS-sel stimulált MEG-01 sejtekben markáns génexpresszió változást tapasztaltunk, és a szepszises vérlemezkékhez hasonlóan alacsonyabb miR-26b és magasabb SELP expressziót detektáltunk a nem kezelt sejtekhez képest. A miR-26b és a SELP kapcsolatát ezen gyulladásos körülmények között MEG-01 sejtekben igazoltuk specifikus miRNS mimic segítségével. Az aktiválódott thrombocytákból megnövekedett mennyiségben termelődött mikropatikulát detektáltunk szepszisben a kontrollokhoz képest. A szeptikus thrombocytákban a csökkent miR-223 expresszió mellett emelkedett keringő miR-223 szint volt a szeptikus plazma mintákban és a mikropartikulákban. Detektáltuk a thrombocyta miRNS-ek mikropartikulákon keresztüli bejutását az endothelsejtekbe. Nagyobb mértékű volt a szepszises mikropartikulák felvétele az endothelsejtekbe a kontrollokhoz képest, és az endothelsejtekben a mikropartikulák által megnőtt miR-223 szint csökkentette a gyulladás indukálta ICAM-1 expressziót.


Sepsis is a severe systemic response to an infection, when a large amount of inflammatory cytokines is released. This can cause the damage of endothelial cells leading to increased leukocyte and platelet activation and even thrombotic complications. Activated platelets are not only involved in prothrombotic processes, but also directly influence the function of other cells via releasing microparticles and a number of biologically active mediators. MicroRNAs (miRNA) play an important role in the regulation of gene expression in connection with cellular functions and the development of many pathophysiological processes. In sepsis, megakaryocytes may also be affected resulting in new platelets with already altered function and RNA content. The aim of our study was to investigate miRNAs of megakaryocyte/platelet origin under septic conditions. Sepsis-derived platelets demonstrated a markedly altered miRNA profile. We detected decreased platelet miR-26b in platelets and megakaryocytes. The level of miR-26b correlated with sepsis severity and mortality, thus this miRNA can be used as a biomarker of increased platelet activation in sepsis. Decreased miR-26b expression is due to reduced level of Dicer1 enzyme. In addition to high surface P-selectin positivity, septic platelets also showed significantly elevated SELP and IL1B mRNA expression compared to control samples. LPS-stimulated MEG-01 megakaryocytes showed substantially changed gene expression and similar to sepsis platelets, lower miR-26b and higher SELP expression were detected in compared to untreated cells. The relationship between miR-26b and SELP gene under these inflammatory conditions was verified in MEG-01 cells using specific microRNA mimic. We detected increased level of micropaticles released from activated platelets in sepsis compared to controls. In sepsis, in addition to decreased platelet miR-223 expression, there were elevated circulating miR-223 levels in plasma samples and within platelet microparticles. Finally, internalization of platelet miRNAs was detected into endothelial cells via platelet microparticles. There was a higher uptake of sepsis microparticles into endothelial cells compared to controls, and increased miR-223 levels by microparticles decreased the inflammation induced ICAM-1 expression in endothelial cells.

Leírás
Kulcsszavak
dicer enzim,, dicer enzyme, endothelsejt aktiváció, endothelial cell activation, gyulladás, inflammation, megakaryocyta, megakaryocyte, mikropartikula, microparticle, mikroRNS, microRNA, P-szelektin receptor, P-selectin receptor, szepszis, sepsis, vaszkuláris gyulladás, vascular inflammation, vérlemezke aktiváció, platelet activation
Forrás