Az új gyülekezési törvény viszonya az alkotmánybírósági gyakorlathoz

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban felvázolom a gyülekezési jog történeti előzményeit, leírom a hazai gyülekezési jog fejlődését az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Egy kis kitekintést nyújtok arra vonatkozóan, hogy a gyülekezési jog hogyan érvényesül a külföldi szabályozásokban, majd elemzem az új gyülekezési törvényt, és végül, de nem utolsó sorban az új gyülekezési törvény érvényesülése során napjainkban keletkezett bírósági ítéletekben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatos véleményemet is rögzítem.

Leírás
Kulcsszavak
gyülekezés, jogalkalmazás, Alkotmánybíróság, szabályozás, reform
Forrás