Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak digitális eszközhasználata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom fő kérdései: Mitől lesz egy oktató-nevelő intézmény a mai világban innovatív? Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni? Mely tényezők hatására lesz produktív a tanítás? S vajon összefügg-e mindezzel, hogy digitális eszközökkel oktat egy pedagógus? Ezek a kérdések indokolták a szakdolgozatom témaválasztását is, amelyhez elengedhetetlen a pedagógusok digitális eszköztárának, s annak alkalmazásának eredményességi vizsgálata a pedagógiai folyamatok során. A dolgozat első elméleti áttekintőjében átfogó képet kapunk az IKT eszközökről, s azok hatásairól a közoktatásban a tantervi változások tükrében. Megérthetjük a digitális kompetencia fogalomkörét, s annak szerepét, gyakorlati megvalósulását a XXI. századunkban, s intézményünkben a pedagógiai folyamatok során pedagógusok szemszögéből. A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy az IKT eszközöket használják-e, illetve hatékonynak tartják-e a pedagógusok a munkájuk során. Szerintük segíti-e az egész életen át tartó tanulási folyamatot? Vajon szükséges-e az informatikai műveltség megléte a digitális kompetencia fejlesztéséhez, s ehhez milyen informatikai továbbképzéseken vennének részt szívesen. Vizsgáltuk még, hogy a fiatalabb generáció „digitális bennszülöttként” magasabb arányban használja-e az infokommunikációs eszközöket, mint az idősebbek, s lehetséges-e az alsó tagozatos gyerekek digitális kompetenciáját szélesebb körben fejleszteni? Az IKT-eszközök használata valóban hatással van az iskolánk pedagógusainak oktató-nevelő munkájára, hiszen a 21. század digitális forradalma, a megváltozott tanulók, az új típusú tanulási környezet, és az új technológia újabb módszereket és innovatív szemléletmódokat kívánnak meg a pedagógusainktól, tőlünk. Csakis ilyen nyitott és megújulásra kész környezetben tud az információs és kommunikációs technológia elmélyülni. ehhez elengedhetetlenül fontos az informatikai műveltségi szint, és a digitális kompetencia megléte a mai pedagógustársadalomban, illetve a megfelelően fejlett és mennyiségileg elegendő informatikai felszerelés az oktatási intézményekben. „Vezesd őket, utat ne tévessz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol, Sose feledd PÉLDA vagy!”

Leírás
Kulcsszavak
digitális kompetencia, közoktatás, IKT-eszközök
Forrás