A derecskei vaddisznó – nevelőkert létesítése és üzemeltetésének kezdeti lépései

Dátum
2009-08-07T08:28:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében áttekintem a vaddisznó szaporodásbiológiáját és táplálkozásbiológiáját. Ezután a vaddisznóskertek típusait és a kertek létrehozásának folyamatát mutatom be. A szakirodalmi áttekintést a vaddisznók állategészségügyi helyzetének bemutatásával zárom. A szakdolgozatom elkészítésénél felhasznált módszereket az anyag és módszer fejezetben mutatom be. A dolgozatom következő fejezetében bemutatásra kerül a Nyírerdő Zrt. és főbb tevékenységei. Majd részletezésre kerül a derecskei vaddisznóskert létesítésének folyamata, a vaddisznóskertben használatos technológia. Ezt követően a kert kialakításáról, üzemeltetéséről, valamint a vaddisznóállomány takarmányozásáról írok. A következtetések, javaslatok fejezetben bemutatom a vadaskerttel kapcsolatos továbbfejlesztési lehetőségeket. Végezetül ismertetésre kerülnek a dolgozat legfontosabb megállapításai.

Leírás
Kulcsszavak
nevelőkert, Nyírerdő Zrt., Derecskei vaddisznóskert, állomány
Forrás