Az ADÓ-STIMM Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Dátum
2012-10-24T09:20:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat elkészítése közben egy vállalkozás gazdasági elemzését végeztem el. Célom a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének átfogó, alapos megismerése és a bemutatása volt, valamint a kft. jelenlegi helyzetéről valós és megbízható kép kialakítása. A vizsgálatot öt év időszaka alatt készítettem, a 2007-2011 közötti beszámolók adataiból. Egyszerűsített éves beszámoló alapján végeztem az elemzést, vagyis a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet alapján dolgoztam. A dolgozat első részében a szakirodalmi áttekintés olvasható, ahol ismertettem a gazdasági elemzés és az elemzés alapjául szolgáló dokumentumok elméleti hátterét, jellemzőit. Ezt követően a vállalkozás történetét és számviteli politikáját mutattam be. A következő fejezetben elvégeztem a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzését. A vagyoni helyzet értékelése közben kitértem az eszközök és források megoszlásának bemutatására, illetve mutatószámokat is számítottam. A pénzügyi elemzés keretében az adósságállományi és a likviditási mutatókat ismertettem. A jövedelmezőségi helyzet jellemzésére árbevétel arányos, a tőkearányos és az élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatókat alkalmaztam. A következő fejezetben a gazdasági elemzés során tett megállapítások, következtetések találhatók, javaslataimmal kiegészítve.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, pénzügyi elemzés
Forrás