Az I-Park Kft. munkaerő-kölcsönző tevékenysége a Mátészalkai Ipari Parkban, valamint kitekintés a nemzetközi munkaerő-kölcsönzés folyamatára

Dátum
2013-03-28T13:38:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban az atipikus foglalkoztatási formák legjellemzőbbjével, a munkaerő kölcsönzéssel, valamint egy munkaerő kölcsönző cég tevékenységével, működési környezetével foglalkozom. Munkám két jól elkülöníthető, de mégis összefüggő részből áll. Egyrészt szeretnék egy átfogó, elméleti képet nyújtani a munkaerő kölcsönzés történeti kialakulásáról, térnyeréséről, szereplőiről, társadalmi és jogi környezetéről, a munkaadói és munkavállalói oldal érdekképviseleti szerveinek ellentéteiről, valamint az Európa Tanács és a magyar kormányzati szervek konszenzuskereső közreműködéséről, a jogharmonizációs folyamatokról. Másrészt egy munkaerő kölcsönző kisvállalkozás tevékenysége bemutatásával elemzem a cég üzletmenetét, rávilágítok a jelenlegi gazdasági környezetben megjelenő problémáira, azok hatásaira, mozgásterére, a rugalmas alkalmazkodás kényszerére és lehetőségeire.

Leírás
Kulcsszavak
munkaerő-kölcsönzés, I-Park Kft.
Forrás