Product assembly process improvement of agricultural cultivator trailers

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The aim of our paper is to increase production efficiency of a small and medium sized enterprise byapplying cost-effective process development tools. The existence of the firms depends on their business processes,because optimally-organised process is a key in the run of business (business run) in a productive way. In order tokeep and grow the competitive edge with the competitions, firms must supervise their processes with constantfrequency, and if it is needed, procedures must be developed. In this case, company can resort to both human andphysical resources. Our experiment focused on the development of an assembly process at a small sized enterprise.Applying process modelling techniques, and diagnostic procedures, and also data gathering methods we try to get todefine corrective actions, with which the whole lead time can be reduced by 50%. For investigate and rank waste weuse failure mode and effects analysis and 5 whys methods.
Tanulmányunk célja a kkv-k termelési hatékonyságának növelése volt költséghatékony folyamatfejlesztőeszközök segítségével. A vállalatok életében fontos szerepet játszanak a folyamatok, ugyanis az optimálisfolyamatlefutás kulcstényező a hatékony működéshez. Annak érdekében, hogy megtartsuk, illetve növeljük aversenyelőnyünket a konkurenciával szemben, folyamatainkat rendszeresen felül kell vizsgálni, és amennyibenszükséges, fejleszteni kell. A fejlesztéshez felhasználhatunk humán és fizikai tőkét egyaránt. Jelen tanulmányunkbanbemutatjuk egy debreceni kisvállalkozás összeszerelési folyamatának fejlesztését. Folyamatmodellezés ésadatgyűjtési technikák alkalmazásával megpróbálunk eljutni olyan javítóintézkedések meghozataláig, amellyel ateljes átfutási időben közel 50%-os csökkenést tudunk elérni. A hibaokok feltárására és rangsorolására hibamód éshatáselemzést és az 5 miért módszert alkalmazzuk.
Kulcsszavak
mezőgazdasági vontatmány
Forrás