A hallgatói munkavégzés vizsgálata a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának elsőéves hallgatói körében lefolytatott, a hallgatói munkavégzéssel és a diplomázás utáni karriertervekkel kapcsolatos felmérés eredményeit ismertetem. Szakirodalmi források szerint a hallgatók munkavégzésének fő okai a jövedelemszerzés és a munkatapasztalat megszerzése. A magyar felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók bevételeinek fontos forrása a családjaik támogatása és az önálló munkavégzésből szerzett jövedelem, vagyis a szegény családokból származó hallgatók a megélhetésük biztosítása érdekében dolgoznak. A vizsgált mintában szereplő hallgatók nagy hányada tervez külföldi munkatapasztalatot szerezni. A vizsgált minta hallgatóinak bérigénye igen magas, a külföldi és hazai munkavégzéstől elvárt jövedelmek között nincsen jelentősebb eltérés. A vizsgált hallgatók érdeklődési körére jellemző, hogy elsősorban a külfölddel kapcsolatos információk keltik fel érdeklődésüket. A vizsgált hallgatók elsősorban az internet és a közösségi média segítségével tájékozódnak.

Leírás
Kulcsszavak
hallgató, munkavégzés, felsőoktatás, Debreceni Egyetem
Forrás