Az új Ptk. újításai a házastársak jogában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban elsősorban a házasságot és a házastársakat érintő változásokra szeretnék koncentrálni, de néhány mondatban, röviden áttekintem a Családjogi Könyv egészét, illetve az önálló Családjogi törvény (Csjt.) beolvadását a Ptk.-ba, Családjogi Könyv címen. Dolgozatom központi gondolata két fő egység köré épül, egyik a házastársak vagyoni viszonyainak jellemzése és az azokat érintő változások másik pedig a házastársak közötti egyéb jogszabályváltozások. A házassági vagyonjog szabályai – az alapvetően megváltozott vagyoni viszonyokra tekintettel – gyökeres változáson mentek keresztül. Ezekre való tekintettel, bővebben fejtem ki a megváltozott szabályokat.

A második témában a házassággal kapcsolatos egyéb kérdések szabályozásának változását elemzem, melynek keretében a házasságkötés, a nem létező és érvénytelen házasságról néhány szóban írok. Hangsúlyosabb ebben a részben is a házasság megszűnése (illetve a gyakorlatban is többször előforduló kérdései).

A Családjogi Könyv tematikáját követve azonban a két gondolatsor megfordított sorrendben szerepel a dolgozatban.

Dolgozatom célja, hogy a megújuló szabályok ismertetésén túl egy átfogó képet nyújtson arról, miként változott a házastársak egymás közötti kapcsolatának jogi szabályozása - a házasságkötési szándék anyakönyvvezetőnél történő bejelentésétől kezdve egészen annak megszűnéséig - azért, hogy ez a sokakat foglalkoztató és mindennapi életünket is érintő téma közelebb kerülhessen hozzánk.

Leírás
Kulcsszavak
házasság, családi jog
Forrás