Művészetpedagógiai eszköztár alkalmazása gyógypedagógiai területen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a művészetpedagógia, a művészettel nevelés alkalmazási lehetőségeit vizsgálja a gyógypedagógia területén. Szakemberek tapasztalatait és megfigyeléseit gyűjti és rendszerezi, interjús vizsgálat segítségével. A kreativitás, a motiváció, a képességfejlesztés, a művészettel nevelés alapfogalmainak tisztázása után a fejlesztések sokszínűségét igyekszik bemutatni. A tudásanyagot a kreativitás fejlesztése, és a pszichikus funkciók, illetve a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai mindennapjaiban szükséges részképességek bevonásával értelmezi.

Leírás
Kulcsszavak
művészeti nevelés, kreativitás, művészetpedagógia
Forrás