Idősebb Johannes Gezelius finnországi püspök munkássága Comenius alkalmazójaként

Dátum
2013-04-16T12:50:25Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az idősebb Johannes Gezelius által végzett finnországi népművelést

illetve a korabeli iskola- és oktatásrendszerben történt fejlesztéseket mutatom be. Azonban

Finnország svéd birodalombeli helyzete megkívánja a történelmi helyzet bemutatását, a

kultúrtörténeti áttekintést, mivel több tényező befolyásának vizsgálásával válaszolhatunk arra a

kérdésekre, mikor, hogyan zajlott a népművelés, milyen célokkal indult, milyen segítséggel zajlott,

mik teljesültek be és mely törekvések nem váltak valósággá valamilyen akadályoztatás miatt.

Finnország alárendelt helyzete, a Birodalom által folytatott háborúk, a reformáció, a különböző

korabeli eszmék beszivárgása, az uralkodók személye mind-mind befolyásolta a népművelés

folyamatát.

Az idősebb Johannes Gezelius munkásságát kutatva és a befolyásoló tényezőket látva

rájöttem, nem tekinthetek el Jan Amos Comenius, a „nemzetek tanítója”, munkásságának a teljesség

igénye nélküli bemutatásától. Gezelius munkásságára és felfogására tett nagy hatása megkövetelte,

hogy megismerjem Comeniust közelebbről, hogy megértsem azt a szellemi hátteret, amely

motiválta őket. Mivel Comeniusszal kapcsolatban rengeteg európai szellemi irányzat és eszme

előfordul, úgy gondoltam, Comenius életének és munkásságának leírásával kezdem munkámat és

csak azután térek rá az idősebb Gezeliusra.

Miután mindkettőjüket bemutattam, igyekszem rámutatni a közös pontokra és a

különbségekre, melyeket munkájuk elemzése során felismertem. Mivel Comenius a Svéd

Birodalomban és Magyarországon is töltött pár esztendőt, alkalmam nyílt az ezekben az

országokban végzett fejlesztési tevékenységeit is összehasonlítani. Örömmel tapasztaltam, hogy

fonódik össze Finnország, Magyarország és tulajdonképpen egész Európa szellemi élete Comeniust

Dolgozatom végén rövid kitekintést adok a Comenius egész Európára tett hatásáról,

azonban ez inkább jövőbeli kutatásokra ösztökélő rövid utalás. Ez egy sokkal tágabb téma és

a kutatásaim során nem is találtam elegendő megfelelő anyagot magyar és finn nyelven ezzel

kapcsolatban. Német nyelvű anyagok találhatók illetve további kutatások lennének szükségesek

még ezzel kapcsolatban.

Leírás
Kulcsszavak
Gezelius, Comenius, népművelés, Finnország, pedagógia
Forrás