A balti országok gazdasági fejlődése a Szovjetunió felbomlásától napjainkig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a balti országok gazdasági fejlődését mutatom be a Szovjetunió felbomlásától napjainkig. Az 1990-es évek végén egy gazdasági átalakulás ment végbe, ezért a balti államoknak sok nehézséggel kellett megbirkózniuk. 2008-ban globális pénzügyi válság következett be, melyre költségvetést konszolidáló intézkedéseket vezettek be. Észtország, Lettország és Litvánia eredményesen reagált a pénzügyi világválságra és sikerült stabilizálniuk a gazdaságukat.2020-ban azonban egy nem várt tényező okoz gazdasági és kereskedelmi csökkenést az egész világ számára.

Leírás
Kulcsszavak
balti országok, Észtország, Lettország, Litvánia, Szovjetunió, gazdaság, gazdasági fejlődés
Forrás