Az ápolók tudásának hasznosíthatósága a rehabilitációs team-en belül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatásomban a team-en belül az ápoló feladataira tértem ki. A szakdolgozatom megírása kapcsán arra szerettem volna választ kapni, hogy a rehabilitációs osztályon dolgozó ápolók, illetve ápolási asszisztensek, rendelkeznek-e megfelelő tudással, a rehabilitációval kapcsolatban. Véleményem szerint az ápoló személyzet képezi a sikeres rehabilitáció alapját, hiszen ők töltik a legtöbb időt a beteggel. Ezért is tartom fontosnak e tudás meglétét.

Leírás
Kulcsszavak
ápolás, ápoló/ápolási asszisztensek tudása, rehabilitációs team
Forrás