Az AKT1S1 és SIX3 gének relatív expressziós szintjének vizsgálata különböző szövetekben a hajdúszoboszlói ponty tájfajtában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom tárgyául szolgáló AKT1S1 és SIX3 gének exresszióját vizsgáltuk a normál és gerincdefolmált hajdúszoboszlói ponty tájfajtákban. Ezenkívül megvizsgáltuk, hogy van-e különbség az egynyaras, azonos tartási és takarmányozási technológiában nevelt, normál és deformált gerincoszlopának mikro- és makro-elemtartalmában, valamint ezen eredmények összefüggést mutatnak-e az általunk vizsgált gének relatív génexpressziójával.

Leírás
Kulcsszavak
AKT1S1, SIX3, gén, expresszió, makro- és mikroelem
Forrás