Neuromarketing etikai vonatkoztatásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A neuromarketing egy nagyon hatékony kutatási eszközcsoport mely még nagyon gyerekcipőben jár. Ennek pedig szerves része a használat etikus keretrendszerének kialakítása. Dolgozatommal ehhez kívántam hozzájárulni. Kutatásom több részt is magába foglal. Először is egy általános bemutatásra kerül sor, ahol feltérképezem a hagyományos kutatási eszközöket és a részletesen bemutatom a neuromarketing területeit. Ezt követően primer kutatásaim kerülnek reprezentálásra, majd pedig az általuk szerzett adatok elemzése. Párhuzamot vontam a tradicionális és a neuromarketinges piackutatási eszközök között, illetve ismertetem a lakosság és a piackutató cégek álláspontját a neuromarketing etikai nézeteire vonatkozva. A dolgozat végére összefoglaló képet kapunk magáról a neuromarketingről és eszközeiről, azok felhasználási lehetőségeiről, pozitívumairól és negatívumairól egyaránt.

Leírás
Kulcsszavak
neuromarketing, agykutatás, szemkamerás vizsgálat
Forrás