Módosított foszfaurotropinok és azok Ru(II)-komplexeinek oldószermentes előállítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Környezetünk megóvása érdekében olyan eljárások kifejlesztésére van szükség, amikkel az ún. zöld kémia alapelveivel összhangban tudjuk előállítani az ipar számára fontos vegyületeket. Ezen 12 alapelvből az 5. így szól: „Segédanyagok (oldószerek, elválasztást segítő reagensek stb.) használatát minimalizálni kell, s amennyiben szükséges ilyeneket alkalmazni, akkor azok zöldek legyenek”. Az oldószermentes reakciók kivitelezésére golyósmalmot használunk, melyben a reakció aktiválását mechanokémiai úton hajtjuk végre. Ezek a malmok nem csak poranyagok/keverékek őrlésére alkalmasak, hanem új vegyületek szintézisére is. Ezért bolygóműves golyósmalomban terveztük kivitelezni a foszfa-urotropinok (PTA és származékai): a) N-alkilezését alkil-halogenidekkel, b) P-alkilezését aktivált telítetlen karbonsavakkal, c) Ru(II)-komplexeinek előállítását. A termékek legtöbbje már ismert, de minden esetben oldatfázisban állították elő azokat. Ezeket a folyamatokat kívántuk összehasonlítani az általunk végzett mechanokémiai, oldószermentes reakciókkal.

Leírás
Kulcsszavak
oldószermentes, foszfin, alkilezés, golyósmalom, zöld kémia
Forrás