Nagykőrös lakosságának vásárlási attitűdjei, az üzletválasztást befolyásoló tényezők értékelő elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vásárlói magatartás megismerése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Segítségével még specifikusabban érhetőek el a vásárlók, kiszámíthatóbbá válnak a vásárlási reakcióik. Kutatásomban a témakört a vásárlói döntési mechanizmusok, azon belül is az üzletválasztás oldaláról közelítettem meg. Szekunder szakirodalmi elemzésem során az egyéni vásárlási döntések megértésére fektettem nagy hangsúlyt.Primer kutatásom során szemléltetek egy általános képet a város lakóinak vásárlási szokásairól. A statisztikai adatok kiegészítéséért mélyinterjúkat is készítettem. Az interjúk során megfigyeltem az egyes vásárlói szerepköröket, összehasonlítottam azokat a szekunder kutatás során feltérképezett trendekkel. A vizsgálatom fő eredménye az üzletválasztási preferencia megállapítása volt. Felállítottam az egyes vásárlástípusokhoz köthető legmeghatározóbb befolyásoló tényezők hierarchiáját. Kiemelten vizsgáltam a lakosság hozzáállását az utazáshoz, mennyiben hajlandók egy kedvező ajánlatért távolabbi üzletet választani. Összességében az eltérő elemzési módszerek különböző eredményeit emelném ki. Ez a változatosság azonosul a vásárlói tudat komplex mivoltához. Véleményem szerint a kutatásom eredményei hitelesen mutatják be a nagykőrösi és a hazai vásárlási szokásokban zajló változásokat.

Leírás
Kulcsszavak
vásárlás, üzletválasztás, attitűd
Forrás