Katalitikus jelentőségű imidazólium származékok mechanisztikus vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az 1,3-dimetilimidazólium kation reakcióinak vizsgálata különböző szén-dikalkogenidekkel, trimetilamin jelenlétében, két mechanizmus szerint (szabad karbén keletkezésén keresztüli ill. koncertikus mechanizmus). A számítások kvantumkémiai programok segítségével történtek. A geometriai optimálással kapott szerkezetek alapján érdekes trendek figyelhetőek meg, valamint a kapott energiák értékeiből kiderült, hogy a koncertikus mechanizmus a hatékonyabb. A kettőskötés szabály jól érvényesült a szén, kalkogenidekkel alkotott vegyületeire. Az aktiválási energiák és reakcióentalpiák, pedig jó egyezést mutattak a Bell-Evans-Polányi elvvel.

Leírás
Kulcsszavak
karbén, imidazólium, kvantumkémia
Forrás