Beruházások pénzügyei egy vállalati példán keresztül szemléltetve

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a beruházások pénzügyi elemzésével,gazdaságossági és finanszírozási kérdéseivel foglalkoztam. Az elméleti módszerek áttekintése mellett egy valós beruházás elemzésén keresztül vizsgáltam meg, milyen mértékben és milyen súllyal fordulnak elő a döntést segítő számítási folyamatok. A dolgozat gyakorlati részében a Tu-Plast Tubusgyártó Kft 2012-ben megvalósult beruházás pénzügyi vonatkozásait vizsgáltam. A vállalat bemutatása mellett a gazdaságossági számítások közül a nettó jelenértéket, belső kamatlábat és jövedelmezőségi indexet alkalmaztam. Ezek mellett a projekt finanszírozására utólagos értékelésére is kitértem.

Leírás
Kulcsszavak
beruházás, megtérülés, Tu-Plast Kft., gazdaságosság, finanszírozás
Forrás