A kommunális hulladékégetés és -lerakás társadalmi megítélésének vizsgálata

Dátum
2010-05-17T06:24:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A fenntartható fejlődés egyik alapvető feltétele a fenntartható környezethasználat, a természeti erőforrások megőrzése. Ennek elsődleges fontosságú módja a hulladék keletkezésének megelőzése. Egyaránt fontos a keletkező hulladéknak a termelésbe, illetve ezen keresztül a fogyasztásba történő ismételt visszavezetése. A hulladékban jelenlévő anyag- és energiatartalom hasznosításával a természeti erőforrások felhasználása jelentős mértékben kiváltható. Eddigi tapasztalok szerint azonban a hulladékot égető és villamos-, illetve hőenergiát termelő művek létesítését erősen korlátozta a kellő szakértelmet nélkülöző társadalmi megítélés, amely ellenzi a lakott területhez közel telepítendő égetőművek létesítését. Dolgozatomban megvizsgáltuk, hogy változott-e a társadalmi megítélés ezen a területen, illetve kérdőíves lakossági megkérdezéssel felmértük a válaszadók környezetvédelmi magatartását.

Leírás
Kulcsszavak
hulladékégetés, hulladéklerakás
Forrás