Mennyiben segíti a sport a tanulmányi eredményességet?

Dátum
2014-05-23T05:18:49Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a sport hatása az egyetemisták tanulmányi eredményességére. Kutatási kérdésem, hogy a sport befolyásolja-e az egyetemi hallgatók tanulmányi eredményességét, a sportban elsajátítanak-e olyan készségeket, tudásokat, amelyeket a tanulásban is kamatoztatni tudnak. A dolgozat elméleti háttere három részre oszlik. Az első részben sport definíciókat, sportolási formákat ismertetek, bemutatom a sport funkcióit és a sportoló személyiség jellegzetességeit. A második részben a sport és fiatalok kapcsolatával foglalkozom, ismertetem az ifjúsági korszakváltás elméletét, és bemutatom a magyar fiatalok valamint a debreceni egyetemisták sportolási szokásait. A harmadik egységben a sport és tanulmányi eredményesség kapcsolatára vonatkozó elméleteket foglalom össze. A dolgozat empirikus részét 6 félig strukturált interjú elemzése adja, amelyet olyan versenysportolókkal készítettem, akik a Debreceni Egyetem hallgatói. Az interjúk kérdései az alábbi témák köré szerveződtek: család, sportpályafutás, iskolai pályafutás, sport és tanulás, kapcsolatháló, szabadidő, jövőbeli célok. Interjúalanyaim úgy ítélték meg, hogy a sportban szert tesznek olyan képességekre, tulajdonságokra, amelyek a tanulmányaik során is segítségükre vannak. Arra a megállapításra jutottam, hogy a sport erőteljesen meghatározza a sportolók életét, életmódját, mindennapjait így közvetetten gyakorol hatást tanulmányi eredményességükre.

Leírás
Kulcsszavak
sport, ifjúság, tanulmányi eredményesség, sportolási szokások
Forrás