Az egészséges életmód vizsgálata a fehérgyarmati óvodákban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom abból az célból íródott, hogy megvizsgáljam lakóhelyem óvodáit, miként vélekednek az egészséges életmódról és hogy valósítják meg a nevelés területén az óvoda életében. Mivel az egészséges életmód nagyon sokrétű, én úgy gondoltam, hogy az egészséges életmódon belül a személyi higiéniára térek ki, ezt fogom vizsgálni a fehérgyarmati óvodákban. A városom óvodáinak higiéniai viszonyaira egy kérdőíves kutatással szerettem volna mérhető adatok felhasználásával képet nyerni, valamint a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel azt is vizsgáltam hogy milyen hatással van a Covid-19 járvány az óvoda higiénikus viszonyaira, a higiénikus viszonyok milyen korosztályt érintenek leginkább, valamint hogyan vélekednek a járvánnyal kapcsolatos higiéniai szigorításokkal kapcsolatban a dolgozók, a szülők és a gyerekek. Vizsgálatom résztvevői az óvodában dolgozó óvodapedagógusok, dajkák és az óvodás gyerekek szülei. Empirikus kutatást végeztem. Kutatásomat kérdőíves formában valósítottam meg, amit az óvoda dolgozóival töltettem ki. Kettő darab kérdőív ugyanazon kérdésekkel, egyet a pedagógusokkal, dajkákkal töltettem ki a másikat a szőlőkkel. A két kérdőív válaszait természetesen egymás tükrében elemeztem.

Leírás
Kulcsszavak
egészség, higiénia, óvoda
Forrás