Éregyesítési technikák történeti áttekintése és műtéttechnikai vonatkozásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat címe: Éregyesítési technikák történeti áttekintése és műtéttechnikai vonatkozásai. Az elméleti áttekintés tartalmazza az erekről alkotott anatómiai, szövettani és élettani, valamint az erek sebészetével és a vascularis anastomosis készítéssel kapcsolatos ismereteket. A dolgozat átfogó képet ad az éregyesítési technikák történeti fejlődéséről, melyben a kézi varratos anastomosis készítés mellett, a varrat nélküli éregyesítési technikák is kiemelt figyelmet kapnak. Külön fejezetben kapnak helyet, az éregyesítés történetének magyar vonatkozásai. A történeti áttekintés mellett a dolgozat taglalja, az adott érsebészeti technikák előnyeit és hátrányait valamint alkalmazhatóságukat napjaink sebészetében.

Leírás
Kulcsszavak
Érsebészet, Éregyesítés, Anastomosis
Forrás