A divatmarketing hatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A záródolgozat hét fő elemből épül fel. Az első részben a témaválasztás indoka és a dolgozat rövid felépítése található. A diplomamunkában három fő hipotézist foglal magába. A második részben a divatmarketing és annak különböző hatásai találhatóak az első hipotézis bizonyításával. A harmadik részben a "fast fashion" fogalma olvasható. A negyedik részben két választott divatmárka bemutatása következik, különböző és részletes szempontok alapján, a fejezet végén a második hipotézis bizonyítása található. Az ötödik részben a két márka összehasonlítása történik, a kérdőíves felmérés alapján, a harmadik hipotézis bebizonyításának kifejtésével. Az utolsó részekben a saját tapasztalatok és összegzések olvashatóak.

Leírás
Kulcsszavak
Divat, Marketing, "Fast fashion", H&M, Sugarbird, Márka, Divatmarketing
Forrás