Kávéházak személyes és közösségi kommunikációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatomban a kávézási kultúráról, a kávéházakról, és ezek személyes, valamint a közösségi médiában folytatott online kommunikációjáról írok.Dolgozatomban a web 2.0 megjelenésével járó változásokat szeretném átfogóan bemutatni. Kutatói kérdésem tehát arra irányul, hogy a kávéházak miként használják ki az internet nyújtotta lehetőségeket, valamint, hogy az online kommunikáció mellett mekkora hangsúlyt fektetnek a személyes kommunikációra. Kutatásomban választ keresek továbbá arra, hogy a web 2.0 térhódításának építő vagy romboló ereje van, befolyásolja-e a személyes kommunikációt, segíti vagy hátráltatja az embereket a közösségteremtésben.Bár a 17-18-19. századi kávéházi kultúra mára már majdhogynem teljesen eltűnt, létrejöttek új, modern kávéházak, ahol más – mediatizált, internetalapú – módszerekkel, de sikeresen történik meg a kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás a kávézó és a vendégek között, valamint közösségteremtő erejükről is tanúskodnak a 21. század kávézói. Záródolgozatomban három különböző kávézót fogok bemutatni és megvizsgálni, ezáltal átfogóbb képet alkotva az online és személyes kommunikáció működésmódjáról és annak fontosságáról. A Starbucksot, mely nemzetközi szinten elismert kávézólánc; a Cafe Frei, mely egy Magyarországon igen nagynevű kávéház lánc, az ország számos pontján megtalálható; végezetül pedig egy debreceni kávézót, a Volt egyszert, mely még csak most ünnepli második születésnapját, de máris hatalmas népszerűségnek örvend. A kutatásomban szereplő három kávéház mindegyike rendelkezik Instagram-, valamint Facebook-oldallal, e felületeket szeretném bevonni a kutatásba, az itt megjelenő tartalmak nagy segítségemre lesznek a hipotéziseim alátámasztásában vagy megcáfolásában. Nemcsak a kávéházak által közzétett tartalmakat fogom megfigyelni, hanem azt, hogy erre miképp reagálnak a követők, hogyan és miért kapcsolódnak be az online kommunikációba, és hogy ennek milyen és mekkora szerepet, jelentőséget lehet tulajdonítani. Továbbá szeretném megtudni, hogy közösségformáló vagy közösségromboló ereje van-e az online platformoknak és maguknak a kávéházaknak, képesek-e összehozni egy közösséget, kapcsolatot kialakítani és fenntartani.

Leírás
Kulcsszavak
kávéház, kávé, kommunikáció, web 2.0, online
Forrás