Izotópok a vízciklusban: regionális és globális léptékű alkalmazásuk

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hidrogén és az oxigén stabil izotóparányait több mint 60 éve alkalmazzák a vízforgalom kutatásában. Az elmúlt két évtizedben azonban új adatok, adatgyűjtések és kvantitatív módszerek támogatták az izotópos adatok alkalmazását a nagyszabású vízforgalmi problémák kezelésére. A legfrissebb eredmények bemutatták az éghajlatváltozás hatását a légköri vízkörforgásra, korlátokat szabva a szárazföldi légkör kontinentális és globális szintű vízgőz-fluxusainak. Továbbá feltárta a hidrológiai modellekben a lefolyás forrásainak torzítását, és szemléltette az emberek vízhasználatának és kezelésének regionális mintázatait. Az elmúlt évtizedben a globális izotópos megfigyelések új vitát váltottak ki a talajok vízkörforgásban betöltött szerepéről, amelyek mind az ökológiai, mind a hidrológiai elméletre hatással lehetnek. A víz körforgásának számos összetevője továbbra is alulreprezentált az izotóp adatbázisokban. Az elemzések hozzáférhetőségének javítása és a javuló adatmegosztási platformok a jövőben pontosítja és növeli ezen hozzájárulások kiterjedtségét.

Leírás
Kulcsszavak
stabil izotópok, vízforgalom, vízkészletek, légköri dinamika, hidrológia, éghajlat
Forrás