Az önkéntesség átalakulása

Dátum
2014-05-21T05:22:11Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az önkéntesség napjainkban aktuális, mivel nemzetközileg egyre nagyobb elismerést kap, de Magyarországon is egyre jelentősebb. Az önkéntességet mindig a társadalomban éppen uralkodó vallás, politika és kultúra határozza meg. Szakdolgozatomban a fiatalok önkéntességét vizsgáltam. Napjainkban átalakulóban van az önkéntesség. A tradicionális önkéntesség (ételosztás, ruhaosztás stb.) helyét egyre inkább az új típusú önkéntesség veszi át, ami leginkább a fiatalokra jellemző. Az új típusú önkéntességre jellemző tevékenységek (alapítványnál végzett munkák, pályázatírás, adminisztráció stb.) tipikusan önéletrajzba beírható tevékenységek. Azt vizsgáltam, hogy mi motiválja a fiatalokat az önkéntes tevékenység végzése során. Az, hogy segítsenek másokon, vagy, hogy hasznosan töltsék a szabadidejüket, miközben szakmailag és emberileg is fejlődnek, és tapasztalatra tesznek szert. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az, ha önkéntesek lesznek, illetve milyen előnyei és hátrányai lehetnek a fogadó szervezetnek, ha önkénteseket foglalkoztat. Érintettem az iskolai szociális munka területét is, mivel ennek is van önkéntes formája, és az önkéntesség egyik legjellemzőbb területe az oktatás. A szakdolgozat első részét a szakirodalmakra támaszkodva írtam meg, a másik részét az empirikus kutatás alapján. Az empirikus kutatást félig strukturált interjúk alapján végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalok, önkéntesség
Forrás