Immunitás a nemzetközi jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám első szegmensében az állam nemzetközi jogi megítéléséről találhatók információk, aholis kifejtem az állam nemzetközi jogi fogalmát, az állam jogalanyiságát és a joghatóság tárgykörét taglalom, valamint írok az állami immunitásról. Itt térek rá a nemzetközi jog és az Európai Unió kapcsolódási pontjaira. Próbálom bemutatni a jogi szabályozás vonatkozó elemeit. Ebben a fejezetben fejtem ki a menekültkérdéssel összefüggésben a szuverenitáshoz, immunitáshoz kapcsolódó jogszabályi hivatkozásokat.A következő bekezdést a szuverenitásnak szentelem. Itt az állam nemzetközi jogi státuszát és a szuverenitás fogalmát, értelmezését fejtem ki. Majd rátérek az immunitás kérdéskörére és megpróbálom vázolni az immunitás abszolút és relatív vagy funkcionális voltát. Dolgozatom második passzusa már az államfőről, mint különleges jogállású közméltóságról szól. Bemutatom a köztársasági elnök különleges és nemzetközi jogállását, majd írok a közjogi és büntetőjogi felelősségéről. Szervesen ide kapcsolódó témaként említem a diplomáciai jogot, melyben az államfőre vonatkozó mentességekre és kiváltságokra kiterjedő elvek kapnak helyet.

Leírás
Kulcsszavak
nemzetközi jog, immunitás, szuverenitás, állam, államfő, Európai Unió, diplomáciai jog, menekültkérdés
Forrás