Consumer Attitudes in the Probiotic Yoghurt Market - Netnographic Research

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DE GTK
Absztrakt
Leírás
The functional food market is constantly evolving, and food companies need to monitor changes in consumer attitudes in order to communicate health information effectively and ensure that their products truly meet consumer expectations. Since the use of online social networking sites (e.g., blogs, forums, newsgroups, image-sharing communities) has become commonplace and widespread today, online content is a ideal source of information for those examining consumer habits. The qualitative-type netnography, using ethnographic research techniques, contributes to the study of the culture of online communities by identifying consumer groups organized on the topic. In our research, we aimed to identify distinguishable and separable population groups in relation to the consumption of functional foods, namely probiotic dairy products, within blogs, forums, and other community arenas organized on online platforms. Our netnographic research highlights that consumers demand and actively seek out probiotic yoghurts, and that proper and understandable communication of the health properties associated with probiotic dairy products is particularly important. Consumer awareness and knowledge expansion play a key role in the market success of probiotic dairy products, but one of the biggest difficulties in the online space is the transmission of reliable, understandable and authentic information.JEL codes: D83, I12
A funkcionális élelmiszerek piaca folyamatosan változik, és az eredményesség érdekében az élelmiszeripari vállalatoknak figyelemmel kell kísérniük a fogyasztói attitűdök változását ahhoz, hogy egyrészt hatékonyan tudják kommunikálni az egészséggel kapcsolatos információkat, másrészt a termékük valóban megfeleljen a vásárlói elvárásoknak. Mivel manapság általánossá vált és széles körben elterjedt az online közösségi oldalak használata (pl. blogok, fórumok, hírcsoportok, képmegosztó közösségek), az internetes tartalmak a fogyasztói szokásokat vizsgálók számára kiemelten fontos információs forrással bírnak. A kvalitatív típusú netnográfia az etnográfiai kutatási technikákat felhasználva, az online közösségek kultúrájának vizsgálatához járul hozzá, a témában szerveződött fogyasztói csoportok azonosításával. A kutatásunk során célul tűztük ki, hogy az online felületeken szerveződő blogok, fórumok és egyéb közösségi színtereken belül, a hozzászólók attitűdjei és motivációi alapján megkülönböztethető és elkülöníthető lakossági csoportokat azonosítsunk a funkcionális élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatban, ezen belül is a probiotikus tejtermékek területére fókuszálva. Netnográfiai kutatásunk eredménye rávilágít arra, hogy a vásárlók igénylik és aktívan keresik a probiotikus joghurtokat, továbbá különösen fontos jelentőséggel bír a probiotikus tejtermékekkel összefüggő egészségvédő tulajdonságok megfelelő és érthető kommunikációja. A probiotikus tejtermékek piaci sikerességének a vásárlói tudatformálás és ismeretbővítés kiemelt szerepet játszik, azonban az egyik legnagyobb nehézséget az online térben éppen a megbízható, érthető és hiteles információk közvetítése jelenti.JEL-kódok: D83, I12
Kulcsszavak
funkcionális élelmiszerek, probiotikumok, tejtermékek, fogyasztói attitűd, netnográfia, functional foods, probiotics, dairy products, consumer attitude, netnography
Forrás
Gyűjtemények