Hátránycsökkentés és inkluzív pedagógia a hátrányos és halmozottan hátrányos óvodáskorú gyermekek tekintetében az óvodában, Hajdúhadházon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom a Hátránycsökkentés és inkluzív pedagógia a hátrányos és halmozottan hátrányos óvodáskorú gyermekek tekintetében az óvodában, Hajdúhadházon témakörben íródott. A dolgozatomban a hátránnyal és fogyatékkal élő személyeket definiálom, majd csoportosítottam a legfontosabb jellemzőik alapján, majd pedig részletesebben foglalkoztam a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű személyekkel, valamint a hátrányos helyzet és a magyarországi roma lakosság helyzetével.Hajdúhadház rövid történetének bemutatása mellett ismertettem a hajdúhadházi óvodáskorú hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekeinek számát és helyzetét, valamint, ezen tényezők jellemzőit.

Leírás
Kulcsszavak
hátránycsökkentés, inkluzív pedagógia
Forrás