Az erdélyi magyar felsőoktatás változásai oktatói vélemények tükrében

Dátum
2013-05-13T07:44:39Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témám megválasztása során nagy szerepet játszottak saját tapasztalataim. A román forradalom évében születtem 1989-ben, s bár saját élményeim nincsenek, családomtól, ismerősöktől sokat hallottam az akkori eseményekről. Határszélen nőttem fel, ennek köszönhetően korán megismertem a határon túli magyarok helyzetét. A családom körében mindig is fontosnak tartottuk a hagyományok és kultúránk ápolását, s ehhez a nevelési elvhez a helyi általános iskola is csatlakozott. Iskolás éveimben az oktatási intézmény a helyi önkormányzattal együttműködve szervezett olyan versenyeket, ahol részt vehettek határon túli magyarok is. A városban 2006-ban megalakult, a Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület, melynek célja a határon átnyúló kapcsolatok ápolása, a kistérségben élő fiatalok számára szórakozási, kulturális programok szervezése, egy közös cél érdekében, összefogáson alapuló etnikai identitás megőrzése. A határon túli magyarokkal való találkozás során, megtanultam azt, hogy nacionalitás és állampolgárság egymástól függetlenek. Városunkba, a határszél közelsége révén egyre több főképp partiumi, erdélyi magyar telepedett le, s az évek múlásával egyre több áttelepült nemzetiségi magyar ismerősre tettem szert. Elmondásuk szerint, Romániában „hazátlanoknak” nevezték őket, ezért döntöttek az anyaországba való átköltözés mellett. Azonban a Magyarországon való integrálódást sokan küzdelemként élték meg, legfőbb problémának tekintették, hogy románként kezelik őket. Ismerőseim, barátaim számos történetet meséltek azzal kapcsolatban, hogyan s miként nőttek fel kisebbségi etnikumként Erdélyben. Az egyetemi tanulmányaim során találkoztam mélyebben a román oktatási rendszerrel, s pedagógia szakos hallgatóként szerettem volna részletesebben is megismerni a kisebbségi helyzetben élő magyarok felsőoktatását. Az Euroharmonizáció kurzus keretén belül lehetőségem adódott a román oktatási rendszer struktúrájának bemutatására, mely felkeltette érdeklődésemet. Első szakirodalmi élményemet a Szikszai Mária által szerkesztett tanulmánykötet jelentette, mellyel bővült az erdélyi magyarság oktatásáról szerzett ismeretem. Dolgozatomban kitérek az Erdélyben élő magyar kisebbség helyzetének ismertetésére, felsőoktatási törekvéseire, a felsőoktatást befolyásoló politikai változásokra, a magánegyetemek, magyar tagozatok létrehozására illetve a pedagógusképzésre. Dolgozatom célja a befolyásoló tényezők, változások bemutatásával feltárni az erdélyi magyar felsőoktatás legfontosabb jellemzőit, problémáit az erdélyi magyar felsőoktatókkal készített interjúk alapján.

Leírás
Kulcsszavak
felsőoktatás, erdélyi felsőoktatás
Forrás