Humán papillomavírus 16 E6 és E7 onkoproteinek hatása a keratinociták differenciálódásában résztvevő gének transzkripciós szabályozására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során a humán papillomavírus (HPV) 16 E6 és E7 onkoproteinek hatását vizsgáltam a keratinociták differenciálódásában fontos gének expressziójára. A HPV 16 E6 és E7 onkogének együtt csökkentették az IVL mRNS és protein szintjét a differenciáltatott, ill. nem differenciáltatott HPV onkogénekkel transzdukált keratinocita sejtekben is. Tranziens transzfekcióban és luciferáz tesztben a HPV 16 E6 csökkentette az involukrin promóter aktivitását a proliferáló keratinocitákban. A HPV 16 E6 gátló hatását a humán IVL promóterre a gén proximális szabályozó részén (PRR) lokalizáltuk. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a HPV 16 E6 onkogén IVL promóteren kifejtett szignifikáns gátló hatása hozzájárul az endogén IVL expresszió gátlásához a HPV onkoproteinek által. Microarray analízis és kvantitatív valós idejű polimeráz láncreakción alapuló génexpressziós elemzés megerősítette, hogy a HPV 16 E6 és E7 onkoproteinek gátolják a keratinocita differenciálódásban résztvevő gének expresszióját a HPV onkogénekkel transzdukált keratinocita sejtekben. Továbbá, a luciferáz riporter tesztek igazolták, hogy a HPV E6 és E7 képesek gátolni ezen gének promóterének aktivitását is. Az általunk vizsgált gének szabályozó régiója tartalmaz lehetséges AP-1 ill. C/EBP transzkripciós faktor kötőhelyeket, melyek a keratinocita differenciálódás fontos regulátorai, és a HPV onkoproteinek ezeknek az aktivitását is csökkentették tranziens transzfekciós kísérleteinkben. Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a HPV 16 E6 és/vagy E7 onkogének a keratinocita differenciálódáshoz köthető gének (dezmokollin 1, keratin 4, S100 kalciumkötő fehérje A8, small prolin-rich protein 1A) expresszióját legalább részben a promóterük aktivitásának gátlásán keresztül szabályozzák, talán az AP-1 ill. C/EBP faktorok aktivitásának módósításával. A HPV onkoproteineknek ez a hatása valószínűleg fontos szerepet játszik a vírus produktív életciklusában és a vírus által indukált karcinogenezis folyamatában is.


In my PhD work, I studied the effects of HPV16 oncoproteins on the expression of genes involved in keratinocyte differentiation. The E6 and E7 oncoproteins of HPV 16 together caused strong down-regulation of IVL mRNA and protein both in proliferating and in differentiating HPV oncogene transduced keratinocyte cells. In transient transfection assays and luciferase tests, we found that HPV 16 E6 repressed IVL promoter activity in proliferating keratinocytes. The inhibitory effect of HPV 16 E6 on the human IVL promoter could be localized to the proximal regulatory region (PRR) of the gene. These results suggest that the down-regulation of IVL promoter activity by HPV 16 E6 significantly contribute to the inhibition of endogenous IVL expression by the HPV 16 oncoproteins. Gene expression analysis performed with microarray analysis and quantitative real-time polymerase chain reaction confirmed that HPV 16 E6 and E7 oncogenes down-regulate the expression of several genes involved in keratinocyte differentiation in HPV oncogene transduced keratinocyte cells. Furthermore, luciferase reporter assays revealed that the HPV 16 E6 and E7 oncoproteins were able to down-regulate the promoter activity of several of these genes. The regulatory region of each studied gene contains putative binding sites for AP-1 and C/EBP transcription factors, which are important regulators of keratinocyte differentiation, and the HPV oncoproteins also reduced their activity in our transient transfection experiments. Our results suggest that the HPV 16 E6 and/or E7 oncogenes may have the potential to down-regulate the expression of several keratinocyte differentiation genes (such as desmocollin 1, keratin 4, S100 calcium-binding protein A8 and small proline-rich protein 1A) at least partially by down-regulating their promoter activity, maybe through modifying the activities of AP-1 and C/EBP factors. This activity of the HPV oncoproteins may have a role in the productive virus life cycle, and also in virus induced carcinogenesis.

Leírás
Kulcsszavak
humán papillomavírus 16, E6 és E7 onkoproteinek, keratinocita differenciáció, human papillomavirus 16, E6 and E7 oncoproteins, keratinocyte differentiation
Forrás