Az őszi búza vetőmag felhasználás és az országos őszi búza átlagtermés kölcsönhatásának vizsgálata Magyarországon 1980-2013 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban kifejtem a vetőmag felhasználás kiaknázatlan lehetőségeit és bemutatom az összefüggést a termésátlag és az alacsony vetőmag felújítási arány között. Meggyőződésem, hogy ezen a területen még sok lehetőség van a gazdálkodók számára. A hatévente vásárolt fémzárolt vetőmag kizárja annak a lehetőségét, hogy az idei évhez hasonló években egy gombabetegségeknek jobban ellenálló fajtát válasszon a termelő. Nem tud felgyorsult világunkban azokkal az információkkal mit kezdeni, amivel egy nyugat-európai, vagy egy amerikai már a vetés előtt kalkulál és ennek tükrében választ fajtát. Például a most tapasztalható élénk érdeklődés az étkezési minőség iránt. Ezek a hátrányok a magyar mezőgazdaság szereplőinek olyan lemaradást eredményeznek, amivel a versenyképesség csökkenése jár. Ennek eredményeként drágán termelünk keveset. Mindezek a felsorolt érvek azt támasztják alá, hogy a vetőmag felhasználás nemcsak egyéni, de nemzetgazdasági érdek is.

Leírás
Kulcsszavak
őszi búza
Forrás