A hazai családtámogatási rendszer

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A társadalombiztosítás rendszerén belül a családtámogatások körében nem vagy csak nagyon csekély mértékben születtek dokumentációk. Így célomként tűztem ki, hogy áttanulmányozom a hazai családtámogatások rendszerét, aképpen, hogy átfogó képet kapjunk a támogatások, kedvezmények és mentességek mibenlétéről, a jogosultsági körökről, valamint ezek pénzügyi jogi relevanciáiról. A vizsgálatra az igénylésre és a megállapításra vonatkozó részletszabályok feltárásnak mellőzésével került sor, tekintve, hogy annak közigazgatási eljárásjogi szempontból lenne jelentős szerepe. A téma megközelítésénél mindenképpen figyelmet kell szentelni a szociális- és társadalombiztosítási jog alaprendelkezéseire, hiszen ez a két, szorosan összefüggő jogterület az alapja a családtámogatási rendszer kialakulásának. Ezen jogterületek ismertetést követően egy átfogó képet kapunk arról, hogyan épül fel a családtámogatások rendszere, azon belül milyen típusú ellátási formákat különböztetünk meg. Kiemelt 5 hangsúlyt fordítok a családtámogatások szükségességére, hiszen általánosan elfogadott ténnyé vált, hogy a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer, gyermekek híján korlátozott ideig fenntartható. Ezzel összefüggésben keresem a választ a családok és a gyermekszám évtizedeken át és jelenleg is, folyamatos tartó csökkenésére. Dolgozatomban minden olyan támogatási formát számításba veszek, ami valamilyen módon a jelenlegi és a jövő gyermekeinek és családjainak helyzetét hivatott megkönnyíteni.

Leírás
Kulcsszavak
család, családtámogatás. társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
Forrás