A rasszizmus elméletei és diskurzusai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elmúlt év politika napirendjét a járvány mellett a rasszizmus témája határozta meg. De mi is a rasszizmus? Mikor és milyen összefüggésben beszélhetünk egyáltalán rasszizmusról? A dolgozat kiindulópontja a fajfogalommeghatározás, ahol azt vizsgálom, hogy a faj szó mikor válik politikai jelentéstartalommá? A dolgozatomban több fajteoretikus tézisét is megvizsgálom, (Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain) mivel ezek az elméletek a rasszizmus kialakulására is nagy hatással voltak. A dolgozatom központjában a hagyományos és a modern rasszizmus meghatározása áll. A hagyományos rasszizmus gyakorlati megnyilvánulását két ország, az Amerikai Egyesült Államok és Németország példáján mutatom be, amelyek a rasszizmus két eltérő hangsúllyal bíró válfaját jelentik. A dolgozat végén a modern rasszista tendenciákkal foglalkozom és olyan kérdésekre próbálok választ adni, hogy hogyan is néz ki ma a rasszizmus? Mi történt a hagyományos rasszizmussal? Beszélhetünk-e faj nélküli rasszizmusról?

Leírás
Kulcsszavak
rasszizmus
Forrás