Az emberi erőforrás és az oktatás szerepe a Mobilsped Kft. minőségpolitikájában

Dátum
2011-05-11T12:29:43Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a minőségmenedzsment oktatás és képzés részének vizsgálata, ugyanis a gyors változások és fejlődés megkövetelik ismereteink, tudásunk állandó karbantartását, emellett a szervezetek is igénylik a rugalmas, jól képezhető munkaerőt. A minőség megteremtésében és fenntartásában kulcs szerepet játszik a jól képzett emberi erőforrás. Dolgozatom célja az volt, hogy információt szolgáltasson magáról a Mobilsped Kft.-ről, és bemutassam, hogy a Mobilsped Kft., hogyan valósítja meg a minőséggel kapcsolatos tevékenységek alkalmazásához szükséges tevékenységeket emberi erőforrás és a képzés oldaláról. Mivel a Mobilsped Kft.-nek is az érdeke az, hogy jól felkészült, sokrétű szakmai ismeretekkel rendelkező, gyakorlati munkatársakat alkalmazzanak; hiszen az emberi erőforrás által tudja fenntartani és biztosítani minőségi szolgáltatását. A dolgozatatom szakirodalmi részében ismertettem a minőség fogalmát, a minőségbiztosítás kialakulásának fontosabb állomásait, az ISO minőségirányítási rendszert, a folyamatos fejlesztés szükségességét valamint az emberi erőforrás fejlesztés szerepét és a szorosan hozzá kapcsolódó képzéseket, oktatásokat. Ezt követően a dolgozat anyag és módszer fejezetében ismertettem a céget és az ott alkalmazott ISO 9001-s minőségirányítási rendszert, annak bevezetését, valamint az ott megvalósuló emberi erőforrás fejlesztést, képzéseket. Erre vonatkozóan készítettem vizsgálatokat kérdőív és mélyinterjú módszerét választva. A vizsgálatok feltárták, hogy javítani és bővíteni kellene azon oktatásokat, melyek célja a cég szolgáltatásának minőségi javítása. Végezetül egy cselekvési tervet készítettem, szakmai terv formájában a hatékonyabb képzés megvalósítása érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
minőség, minőségirányítás, emberi erőforrás, oktatás, képzés
Forrás