A sport iránti elköteleződés hagyományos csapatsportolók és csapatban játszó esportolók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatásomban hagyományos csapatsportolók és csapatban játszó esportolók sport iránti elköteleződését vizsgálom. Az adatfelvételhez a Scanlan és munkatársai (2016) által létrehozott Sporti Iránti Elköteleződés Kérdőív 2-t használtam saját fordítású itemekkel. A vizsgálatomban helyet kaptak a sport iránti elköteleződés formáinak és forrásainak kapcsolatai, az elköteleződés egyes forrásai közötti korrelációk, illetve a hagyományos csapatsportolók és a csapatban játszó esportolók sport iránti elköteleződésének hasonlóságai és különbségei.

Leírás
Kulcsszavak
sport iránti elköteleződés; esport; csapatsport
Forrás