Az emberölés minősített esetei és privilegizált esete

Dátum
2012-01-24T12:31:05Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául az emberölés minősített eseteinek és privilegizált esetének a bemutatását és elemzését választottam. A dolgozat első részében szeretném szemléltetni, hogy az egyes történelmi korokban, hogyan alakult az élet elleni cselekmények megítélése. A történelmi áttekintést az ősközösséggel kezdeném, majd a szocialista államokkal zárom. A kitekintés során a hazai büntetőjog fejlődését is végigtekintettem. Ezután rátértem az emberölés tényállási elemeinek a taglalására, különös tekintettel a legfőbb ismertetőjegyekre. A dolgozat harmadik részében következett a témául választott minősített esetek és a privilegizált eset bemutatása. A tanulmányomban említést teszek még a jogos védelemről, valamint az emberölés nyomozásáról is. Relevánsnak tartottam még bemutatni az elkövetők személyiségi jellemzőit, hogy az milyen összefüggésben van a bűnelkövetéssel. A szakdolgozatomat jogesetek bemutatásával, valamint a magyarországi bűnüldözési helyzet elemzésével zárom.

Leírás
Kulcsszavak
emberölés
Forrás