Az utasok jogainak szabályozása az Európai Unióban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban kronológiai sorrendben haladva mutatom be az utasokra vonatkozó legfontosabb szabályokat. A rendeleteken belül azon eseményekre vonatkozó szabályok kerülnek kifejtésre, amelyek következtében az utasok a legkiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek. Ebből kiindulva foglalkozom a járatok törlése, késedelme valamint a beszállás megtagadása esetén nyújtandó kártérítéssel, az utasokat megillető jogokkal, mint a tájékoztatáshoz, segítségnyújtáshoz és az ellátáshoz való jogok érvényesüléséhez kapcsolódó rendelkezésekkel, valamint Európai Unió Bíróságának ítéleteken keresztül hozott utasjogok területére vonatkozó gyakorlatával. Kitérek még a szállítók, fuvarozók mentesülésével kapcsolatos, valamint a fogyatékkal élők és a csökkent mozgásképességű személyek jogainak biztosításához kapcsolódó szabályozásokra.

Leírás
Kulcsszavak
légi utasok, járatkésés
Forrás