Az AES és az RSA titkosítási rendszerek ismertetése, összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az informatika térnyerése és egyre dinamikusabb fejlődése, valamint a kommunikációs forradalom társadalomformáló hatása miatt a titkosítás immár mindennapi életünk részét képezi. Éppen ezért a különböző titkosítási módszerek megismerése, megértése és az új rendszerek kifejlesztésére irányuló törekvések nyomon követése időszerűbbé vált, mint valaha. Ennek jegyében szakdolgozatom témájának kiválasztásakor a legfőbb szempontom az aktualitás volt. Dolgozatom egy rövid bevezetőt követően a rejtjelezéshez kapcsolódó alapfogalmak és tudományok ismertetésével kezdődik. Ezt követően a titkosítás módjairól ad áttekintést a különböző elveken működő klasszikus rendszerek kifejtésén keresztül. Az elméleti háttér és a korábbi eljárások tárgyalását az AES és az RSA titkosítási rendszerek részletes bemutatása követi. Legvégül egy összehasonlításra kerül sor annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a rendszerek kriptográfia világában betöltött szerepét illetően.

Leírás
Kulcsszavak
titkosítás, AES, RSA
Forrás