Növényborítottság és vegetáció felmérés Sentinel-2-es műhold segítségével egy alföldi mintaterületen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban vizsgáltam, hogy műholdképek alapján a növényi vegetáció meghatározható-e. Párhuzam vonható-e az egyes növények vegetációs időszakai és a kapott eredmények között. Az anyag és módszerek alfejezetben tárgyaltam az általam felhasznált QGIS (NDVI kalkuláció) és a Global Mapper (shapefile-t illesztés és egy raszter statisztika), amivel feldolgoztam a Sentinel-2-es műholdképeket. A felvételeket az ESA űrügynökség weboldaláról ingyenesen töltöttem le. Az eredményeim azt mutatják, hogy az egyes kultúrnövények és az NDVI vegetációs index között kimutatható az összefüggés. Egymással arányosan változnak. Tehát, ha valamilyen okból kifolyólag eltérnek egymástól és nem tudunk rá magyarázatot adni (pl.: felhőzöttség), akkor következtethetünk, hogy hiányos a növényzetünk, vagy nem kelt ki, vagy kialakult valamilyen betegség benne. Fontos, minden mezőgazdasági termelő számára ez a technológia, mert előre meg lehet becsülni az adott év termését, korábbi kutatásokból kiderült, hogy viszonylag pontosan. Táblákon belüli egyenlőtlenségeket fel lehet fedezni benne.

Leírás
Kulcsszavak
Sentinel-2, NDVI, Műhold, Távérzékelés, Kultúrnövény
Forrás