Javaslatok egy vállalkozás takarítási üzletágának reformjára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban egy debreceni székhellyel működő, az ország nagy részén tevékenykedő vállalkozás takarítási üzletágának helyzetét vizsgáltam. Célkitűzést fogalmaztam meg az üzletág problémáinak bemutatására, a vállalkozás piaci pozíciójának javítására szolgáló javaslatok meghatározására. A vizsgált vállalkozás elhelyezését tág környezetében a PEST modell segítségével végeztem, majd PORTER öttényezős modellje lehetővé tette az üzletági környezet és a benne tevékenykedő versenytársak elemzését. A versenytársak és üzleti környezet mélyreható vizsgálatát követően, a problémák meghatározására fókuszáltam. Majd a problémafa módszer segítségével ok-okozati összefüggéseket kerestem, amiből célokat fogalmaztam meg. A célmeghatározás folytatásaként, a megvalósítás eléréséhez szükséges lehetséges lépésekre tettem javaslatot.

Leírás
Kulcsszavak
vállalati stratégia
Forrás