Áprily Lajos a természet költője

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám témája Áprily Lajos természeti költészetének bemutatása. Célkitűzéseim között szerepelt a költő különböző természeti elemekhez fűződő érzelmi viszonya és ezek műveiben való kifejeződésének vizsgálata. A műveket kötetenként csoportosítottam. Pár, köteten belül található, részt külön ki is emeltem. A költő igen sok művét a természet ihlette, így csak a lényegesebb verseit elemeztem. Áprily Lajos igen érzékletesen versel a természeti elemekről, így a környezeti nevelésben is igen hasznos lehet műveinek tanítása.

Leírás
Kulcsszavak
természet, költészet, szemléletformálás
Forrás