Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának költségvetési gazdálkodása 2008-2010 és 2010-2012 közötti időszakok összehasonlításában elemezve

Dátum
2013-03-29T09:47:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásaim során arra keresem a választ, hogy ez a községi önkormányzat milyen szinten van ráutalva a hazai központi támogatásokra, az európai uniós támogatásokra, egyéb állami hozzájárulások igénybevételére fejlesztési, illetve működési tevékenységének biztosítása érdekében. Az első fejezetben ismertetem Magyarország önkormányzati alrendszerének sajátosságait, közigazgatásban betöltött szerepét szakirodalom alapján. A 2. fejezet Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának bemutatása általánosan, értve ez alatt a lakosságát és intézményeit. Ehhez forrásul szolgált Hosszúpályi honlapja. A 3. fejezetben részletezem a Hosszúpályi önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó költségvetés elemzését, ezen belül a bevételek és a kiadások alakulását az önkormányzati beszámolók, a 2010. évi és a 2011. évi költségvetési beszámoló, valamint a képviselő- testület 3/2010- es rendelete alapján. Az adatok ismeretében különböző ábrák segítségével szemléltetem a 2008 - 2010- ig és a 2011 - 2012- ig terjedő időszakok gazdasági helyzetét. A 4. fejezet tartalmazza az Európai Uniós támogatások felhasználásának megvalósulását a gyakorlatban. Az 5. fejezetben ismertetem az önkormányzatok jelenlegi helyzetét, a változásokat az Alaptörvény és az új önkormányzati törvény rendelkezései alapján. Végső soron megpróbálom az önkormányzatok, illetve ezen belül a Hosszúpályi önkormányzat pénzügyi helyzetét értékelni és a rendszer hibáinak kiküszöbölésére keresni megoldást.

Leírás
Kulcsszavak
finanszírozás, gazdálkodás
Forrás