Az NLRC5 NOD-szerű receptor szabályozó szerepének vizsgálata humán dendritikus sejtek antivirális válaszában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A természetes immunitás részeként a DS-ek a mintázat felismerő receptorok széles repertoárját expresszálják, melyekkel képesek felismerni a patogénekre jellemző konzervált mintázatokat, valamint a saját szövetek sérülése során keletkező veszély szignálokat. Ezen receptorok aktivációja olyan szignalizációs útvonalak aktiválódását eredményezi, melyek révén a gyulladásos válaszok legfőbb szolubilis mediátorai, a különböző citokinek és kemokinek termelődnek. Gyulladások során a különböző mintázatfelismerő receptorok egyidejű aktiválódása figyelhető meg, mely receptor kölcsönhatások létrejöttét eredményezheti. Az NLRC5, citoplazmatikus NOD-szerű receptorról korábban már leírták, hogy képes az RLR családba tartozó, antivirális válaszokban fontos szerepet játszó RIG-I receptor szignalizációs folyamatait befolyásolni, ugyanakkor ezen lehetséges szabályozó szerepét humán DS-ekben még nem vizsgálták. Így célul tűztük ki, hogy feltárjuk az NLRC5 receptor citoplazmatikus RIG-I receptor aktivitására kifejtett szabályozó hatását humán pDS-ekben és moDS-ekben egyaránt.

Leírás
Kulcsszavak
NLRC5, pDS, IFN, RIG-I
Forrás