A roma és nem roma családok nevelési szokásaik és kapcsolatuk az intézménnyel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy objektív képet alkossak a témával kapcsolatban és átfogó képet kapjak a roma és nem roma családok nevelési szokásairól és az intézménnyel való kapcsolatukról. Szakdolgozatom elkészítésekor elsősorban arra fókuszáltam, hogy milyen a kapcsolat a szülők és az óvodapedagógusok között, milyen gyakran és milyen témában kérik a szülők az óvodapedagógusok segítségét. Fontosnak találtam még a roma kultúra ismeretének, annak forrásának, és használatának vizsgálatát is az óvodapedagógusok körében. Ennek keretein belül még vizsgáltam az elterjedt kapcsolattartási formákat, és azok eredményességét. A dolgozatom első részében a választott szakirodalmakat dolgoztam fel, melyek a témámhoz kapcsolódó könyvek, folyóiratok és cikkek. Ezekben szó esik többek között magáról a nevelésről, a romákról, a roma családok és az óvoda kapcsolatáról, és a roma gyermekek óvodai neveléséről is. A második részben a kérdőíves kutatásom eredményeit elemzem, és ezeket diagramokkal szemléltetem. Végül pedig összegzésképp levonom a következtetéseket, javaslatokat teszek, és a kutatás folytatásának lehetőségeiről írok. Emellett összefoglalom a kutatás során gyűjtött tapasztalataimat, véleményemet.

Leírás
Kulcsszavak
roma családok, családi nevelés, család és óvoda kapcsolata
Forrás